Korisni saveti za kupoprodaju i izdavanje nekretnina+

Razgledanja nepokretnosti

  • Zakupac – kupac može da razgleda nekretnine koje mu je agencija IBIS ASTRA ponudila i koje je sam video i izabrao iz ponude agencije, ukoliko ista zadovoljava obostrane uslove (zakupca i zakupodavca).
  • Prilikom davanja ponude nepokretnosti agenciji, većina zakupodavaca naznači i kome bi želeo predmetnu nepokretnost iznajmiti ( hoće li ili ne porodicu, studente, kućne ljubimce, strance..). Te zahteve mi smo kao agencija u obavezi da ispoštujemo, kao i da prilikom zakazivanja termina gledanja, naznačimo koga dovodimo i ko bi živeo u stanu.
  • Svaku nekretninu zakupac može da pogleda neograničeni broj puta – dok god je ista slobodna i postoji volja obe strane za tim.
  • Kada zakupac odluči da mu stan odgovara i da bi hteo da ga zakupi po određenoj ceni pristupa se pregovorima oko cene. Zakupce želimo da informišemo da određeni broj zakupodavaca želi da koriguje cenu, određeni broj zakupodavaca želi minimalno da koriguje cenu, a dosta njih uopšte ne želi da koriguje cenu (fiksna cena).
  • Ovim putem želimo da napomenemo da idealna nekretnina ne postoji, odnosno svaka nekretnina ima svojih mana i prednosti, neka više mana, a manje prednosti, a neka obrnuto.
  • Želimo zakupcima da u najkraćem roku pronađemo i ponudimo nekretninu koja će ih najviše zadovoljiti, ispuniti njihove želje i zahteve
  • Prilikom razgledanja nekretnina, posebno obratiti pažnju na tačnost. Potrudite se da ispoštujete ugovoreni termin, jer svaki vid kašnjenja može se smatrati neodgovornošću i neozbiljnošću.
  • Svako od nas ima sopstveni stil oblačenja. Prilikom razgledanja nepokretnosti potrebno je da se ispoštuju bar osnovni uslovi pristojnosti. Kratke suknje, duboki dekoltei, papuče, pirsinzi ili tetovaže su stvar Vašeg ličnog izbora, ali isticanje istih može biti i kontraproduktivno. Takođe, dolazak na teren sa hranom za poneti, pod dejstvom narkotika ili alkohola, u pratnji velikog broja prijatelja, ne ostavlja utisak ozbiljnosti.
  • Vaša tužna / srećna životna priča je Vaša! Zakupodavac / zakupac nije u obavezi da je zna, sluša i aminuje. Svakom je svoja muka / sreća najveća, ali prilikom poslovnog susreta, izazivanje divljenja / sažaljenja može biti, a najčešće i jeste kontraproduktivno.
  • Zakup stana – izdavanje stan je posao i na isti gledajte upravo tako. Kao i prilikom razgovora za zapošljavanje, tako i prilikom razgovora za iznajmljivanje nepokretnosti, obe strane procenjuju, mere i ocenjuju da li je druga strana osoba sa kojom će moći, želeti i hteti raditi i sarađivati u dužem vremenskom intervalu.

Autor: RaQueL
Foto: AnnaLucia888