Korisni saveti za kupoprodaju i izdavanje nekretnina+

Saveti za zakupce

 • Pre nego se upustite u potragu za stanom jasno definišite budžet sa kojim raspolažete. Cenu zakupa ne čini samo zakupnina, nego i tekući troškovi.
 • Javite nam se sa zahtevom kakvu nekretninu želite da iznajmite (Vaš budžet, lokacija, kuća, stan, poslovni prostor, vremenski period zakupa, namešteno ili nenamešteno, broj soba, kupatila, terasa, parking isl)
 • Štedimo Vaše vreme tragajući za odgovarajućom nekretninom
 • Obezbeđujemo pravnu sigurnost
 • Pokazujemo samo nekretnine koje odgovaraju vašim kriterijumima
 • Imamo sigurno više od nekoliko nekretnina koje odmah možete pogledati
 • Detaljno utvrdite koje su još Vaše obaveze pri plaćanju pored zakupnine. Uglavnom su to računi za telefon, infostan, električnu energiju, kablovsku televiziju, održavanje zgrade, internet gde ima aktivan paket, ali proverite i druge obaveze – održavanje lifta, garaže, obezbeđenja i slično. U Ugovoru o zakupu OBAVEZNO naznačite koje su obaveze Vas kao zakupca, a koje pripadaju zakupodavcu.
 • Obeveze koje pripadaju stanu u obavezi ste da plaćate, koristili ih ili ne, osim u slučajevima kada je to posebno Ugovorom o zakupu naznačeno, Pretplata za fiksni telefon je oko 690 dinara, električna energija (struja) se plaća prema potrošnji, infostan za stanove sa centralnim grejanjem je oko 125 dinara /m2, kablovska TV zavisi od paketa koji se uzima, kao i dodatnih uslova (da li je BOX paket, da li je sa internetom, koji protok, dodatni kanali).
 • Utvrdite otkazni rok tj. koliko dana unapred morate najaviti otkaz zakupodavcu. Obično je naznačeno u ugovoru i iznosi jedan mesec tj.30 dana. Ukoliko ne ispoštujete otkazni rok, zakupodavac nije u obavezi da Vam vrati deponovani novac.
 • Prilikom useljenja u stan OBAVEZNO napravite zapisnik zatečenih stvari i stanja u kome se nalaze. Ukoliko na nameštaju ili opremi postoje oštećenja ili neispravnosti, konstatujte to zapisnikom koji ce Vam vlasnik nepokretnosti potpisati. I ako u startu u posao ulazite sa poverenjem, kraj zna biti ružan. Pogotovo kada se ispostavi račun za oštećenja koje niste Vi uzrokovali.
 • Prilikom zakupa stana, pravilo je da se zakupodavcu isplati i jedna zakupnina na ime depozita. Taj deposit služi zakupodavcu kao garancija da ćete snositi mesečne obaveze, koristiti stan shodno nameni i poštovati rok zakupa. Depozit se vraca zakupcu po napuštanju stana, ali tek kad prođu svi računi za poslednji mesec, umanjen za iznos istih, ili u celosti ako zakupac iste plati iz drugih sredstava.
 • Zakupodavac može momentalno prekinuti Ugovor o zakupu i tražiti Vaše iseljenje iz stana, ukoliko ne plaćate račune, namerno oštetite stan ili pričinite štetu na zgradi. Dobrosusedski odnosi se podrazumevaju, jer i prijave komšija na račun buke i kršenja kućnog reda mogu biti razlog otkaza.
 • Dogovor je, obično, da zakupodavac ima pravo jedanput mesečno da obiđe prostor u kome ste Vi, da proveri celokupno stanje stana, da istovremeno preuzme ili proveri plaćene račune, zakupninu. Zakupodavac bi trebalo da se najavi dan ranije. Sve ovo može biti i drugačije dogovoreno, sve zavisi od vas kao dve strane ali preporučujemo da budete u stanu kada zakupodavac dolazi.
 • Prilikom sklapanja Ugovora o zakupu, obavezno zakupodavcu naznačite koliko osoba bi živelo u stanu a naročito ukoliko bi ste stan delili sa kućnim ljubimcima. Zakupodavac ima pravo prekinuti Ugovor o zakupu bez povraćaja depozita, ukoliko stan koristite sa kućnim ljubimcima, a da to niste unapred naznačili.
 • Napravite razliku između tekućeg i investicionog održavanja stana. Tekuće je redovno, svakodnevno održavanje stana u čistom stanju i odgovorni ste samo Vi. Investiciono održavanje stana obuhvata sve instalacije, vodovod, struju, rekonstrukcije, proširenja, oštećenje stana usled elementarnih nepogoda itd. Po pravilu, trebalo bi, zakupodavac da snosi troškove. Sve ovo može se i drugačije formulisati u ugovoru, već prema vašem dogovoru.
 • Svesni smo da naša provizija Vama predstavlja izdatak, kao, i da na internet postoje brojni saveti kako i na koji način izbeći agenciju i agencijsku proviziju. Međutim, morate biti spremni da ćete u tom slučaju ostatii bez zakupa željenog stana, jer većina zakupodavaca razmišlja da onaj ko jednom pokuša da prevari agenciju – sutra će sigurno i njega. A imovina koju on ustupa na korišćenje je mnogostruko veća od agencijske provizije.
 • Mi cenimo Vaše želje i Vaše vreme. Takođe, cenimo i sopstveno. Dvadeset i pet punih godina rada je iza naše kancelarije, zato cenimo i sopstveni rad i iskustvo. Na tržištu postojimo zahvaljujući njemu. Finansiramo se iz sopstvenih sredstava, od odrađenog posla a ne od donacija i iz budžeta. Ne radimo bez provizije, jer nikoga ne uslovljavamo da radi preko nas.
 • Iz tog razloga Cena naše usluge je 50% od prve mesečne zakupnine – jednokratno

  Autor: RaQueL
  Foto: AnnaLucia888